Bất Động Sản

Đây là một trong những lính vực chủ lực của tập đoàn NewLand Group.

Learn More


Đào Tạo Nhân Sự

Đào tạo tất cả các lĩnh vực như sales, marketing, IT cung cấp nguồn nhân lực dồi dào cho nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Learn More
Công Nghệ

Rất nhiều công nghệ như AI, IoT, Blockchain đều đang được Newland Group nghiên cứu và phát triển.

Learn More
Sinh Hóa Và Dược Phẩm

Lĩnh vực truyền thống của NewLand Group.đã giúp rất nhiều khách hàng bảo vệ được sức khỏe của mình.

Learn More
Sự Chuyên Nghiệp 

NewLand Group luôn luôn có những kế hoạch kinh doanh thuận lợi theo thời thế thể hiện sự chuyên nghiệp ở mỗi lĩnh vực khác nhau.

Sự Đúng Đắn

Trước khi sáng tạo, chúng tôi luôn tìm cách làm đúng và đủ. Việc thực hiện chính xác chính là một trong những thế mạnh của NewLand Group.

Công Nghệ Vượt Trội

Luôn luôn có những sự đầu tư đúng mức vào công nghệ không chỉ giúp tiết kiệm nhân sự mà còn có thể nâng cao trình độ nhân lực.

 Hỗ Trợ Đúng Mực

Không nhiệt tình quá mức để khách hàng cảm thấy thoải mái, điều gì đã đúng thì nên vừa đủ.

Đào Tạo Chuẩn Mực

Nhân sự của NewLand Group chắc chắn sẽ thích ứng được với nhiều phong cách làm việc và thích nghi được với nhiều môi trường khác nhau.

Vươn Tầm Quốc Tế

Đó chính là mục tiêu gần của NewLand Group.

Hoạt Động Ngoại Khóa Đa Dạng
Du Lịch

Du Lịch làm cho tinh thần của nhân viên được Reset lại.

Learn More
Team Work

Nâng cao tinh thần đồng đội giúp công việc hiệu quả hơn

Learn More
Thể Thao

Giao Lưu bóng đá với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Learn More
Sự Kiện

Sự kiện văn hóa công ty được tổ thức thường xuyên đem lại đời sống văn hóa tinh thân phong phú cho nhân viên NewLand.

Learn More
1+
Trưởng Nhóm
1+
Hợp đồng được ký
1+
Dự án khác nhau
1+
Nhân viên